Andere Pelgrimages

Hier zal ik gaan schrijven over andere korte pelgrimages die niet richting Santiago gaan, bijvoorbeeld de Stille Omgang, pelgrims wandelingen van Vastenactie, etc.

Stille Omgang
Jaarlijks word in Amsterdam een nachtelijke pelgrimstocht gehouden ter herinnering aan het hostie mirakel in 1345. dit is de stille omgang.
Inmiddels ben ik al een aantal jaar aanwezig geweest, vorig jaar heb ik er een blog over geschreven.

2018
De nacht van zaterdag 17 op zondag 18 Maart 2018 heb ik de Stille Omgang gerold.
Ik was bij het Jongerenprogramma in de Moses en Aäron kerk in Amsterdam.
het verslag van deze avond is hier te vinden

Pelgrimstocht vastenactie
jaarlijk organiseert stichting vastenactie een pelgrimstocht, hiermee heb ik nu 2 jaar meegewandeld.
in 2016 (voordat ik hiervan een blog bij hield) en 2018. in 2019 hoop ik ook weer mee te rollen.

2018
22, 23 en 24 maart heb ik een pelgrimstocht gelopen met Vastenactie.
Het verslag daarvan staat hier.

2019 
11, 12 en 13 april 2019 wandel ik weer mee met de pelgrimstocht van vastenactie.
meer info daarover vind je hier 

Wereld Jongerendag Kruistour 2022 
ter voorbereiding op de wereldjongerendag trok en groep jongeren (en ikzelf) er op uit om het wereldjongerendag langs te brengen bij vele parochies in Nederland. alle bisdommen werden bezocht.